நிகழ்ச்சியைப் பற்றி

இந்நகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளும் அனைவருக்கும் அவர்களுக்கென நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் வழிகாட்டிகளிடமிருந்து

புத்தாக்கமான சிந்தனை கொண்ட தயாரிப்பு அல்லது சேவை, படைப்பாற்றல் நிலை, வணிக நம்பகத்தன்மை, சாத்தியமான போட்டித்திறன், நிலைத்தன்மை, வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம், சமூக ஏற்றுக்கொள்ளல் மற்றும் வணிகத்தை விரிவுபடுத்தும் திறன் உள்ளிட்ட பல காரணிகளை அடிப்படையாக கொண்டே தேர்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும். மிக சிறந்த தொழில் முயற்சியாளர்களாக தெரிவு செய்யப்படும் முதல் மூன்று வெற்றியாளருக்கு தமது தொழில் முயற்சியினை விஸ்தரிப்பதற்காக LKR 3 Million!

பங்காளர்கள்

Project Leadership

  • Partners for Good
  • Youlead
  • TV Derana
உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

நீங்கள்?

  • 35 வயதிற்கு குறைந்த இளம் தொழில் முயற்சியாளரா?
  • 24 மாதங்களாக குறித்த வணிக செயற்பாட்டில் ஈடுபடுபவரா?