වැඩසටහන පිළිබඳව

වැඩසටහන පිළිබඳව

ඔබ විශිෂ්ඨ අදහසක් ඇති තරුණ ව්‍යවසායකයෙක්ද?

Derana Startup 2021 යනු,  ව්‍යපාර උපදේශනය තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ ව්‍යවසායකයින් සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ව්‍යවසායකත්ව රූපවාහිනී වැඩසටහනකි. නැඟී එන තරුණ ව්‍යවසායකයකු ලෙස ඔබට, ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබගේ ව්‍යාපාර බුද්ධිය, කර්මාන්තය පිළිබඳ දැනුම වර්ධනය කර ගනිමින්, ඔබේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරගැනීම සඳහා නිවැරදි උපදේශන සහය මෙම වැඩසටහන තුළදී ලබාගත හැකිය.

මෙහි අවසන් ජයග්‍රාහකයන් තිදෙනා හටරුපියල් මිලියන 3 දිනාගැනීමේ අවස්ථාව!

මෙම සුවිශේෂී ව්‍යාපෘතිය TV දෙරණ මාධ්‍ය ජාලය,ජෝර්දානු ලාභ නොලබන සංවිධානයක් වන Partners for Good( PfG) සහ  USAID හි තරුණ රැකියා සහ ව්‍යාපාර ආරම්භක ව්‍යාපෘතිය වන YouLead’ යන ආයතන ත්‍රිත්වයේ සහයෝගීත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ දියත් කිරීමට නියමිතය.

වැඩසටහන

Derana Startup 2021 වැඩසටහන යනු ව්‍යවසායකත්වය හා සම්බන්ධ රූපවාහිනී වැඩසටහනකි. එමගින් ශ්‍රී ලාංකීය තරුණ ව්‍යාවසායකයින් සඳහා උපදේශයන් සහ මාර්ගෝපදේශයන් ලබාදීම හා ඔවුන් නගාසිටුවීමේ කාර්ය සිදුකරනා අතර, සමාජය තුළ ව්‍යවසායකත්වය වර්ධනය කිරීමක ද නිරතවේ. තවද මෙම වැඩසටහන මගින් සාර්ථකම ව්‍යාපෘති ජයග්‍රහ කරවීම සඳහා ප්‍රේක්ෂක ජනතාව වෙත කැමැත්ත ප්‍රකාශකිරීමේ අවස්ථාව ද ලබා දී ඇත.

මෙම වැඩසටහන, ජෝර්දානු රූපවාහිනී නිර්මාණ සංකල්පයකට අනුව, Partners for Good (PfG) ආයතනයේ දායකත්වයෙන් නිෂ්පාදනය කරනු ලැබූ Mesh Mostaheel’ (කළ නොහැක්කක් නොමැත) නම් රූපවාහිනී වැඩසටහන පදනම් කරගනිමින්, ශ්‍රී ලාංකීය සමාජයට මනාව ගැළපෙන අයුරින් ප්‍රතිනිර්මාණය කරනු ලැබූවකි.

විකාශන කාලය:

Satellite : ළඟදීම අද දෙරණ 24 නාලිකාවෙන්

Online : අද දෙරණ 24

ඔබත් ?

  • වයස අවුරුදු 35ට අඩු නැගී එන ව්‍යවසායකයෙක්ද?
  • ඔබේ ව්‍යාපාරය මාස 24කට නොවැඩි කාලයක් ක්‍රියාත්මක වූ, අපේක්ෂාවන් සපිරි වූවක්ද?
  • ඔබ දැනටමත් නිෂ්පාදනයක් / සේවාවක් හිමි, වානිජකරණය සඳහා උපදේශන සේවාවක් අවශ්‍ය තරුණ ව්‍යවසායකයෙක්ද?
  • ඔබ ප්‍රබල සමාජ බලපෑමක් කිරීමේ අපේක්ෂාවකින් පසුවන, තිරසාර නිෂ්පාදනයක්/ සේවාවක් සහිත තරුණ ව්‍යවසායකයෙක්ද?

Startup 2021- අපේ අපේක්ෂාවන් මොනවාද?

  • ව්‍යවසායකත්ව සංස්කෘතිය ශ්‍රී ලාංකීය තරුණ ප්‍රජාව තුළ වර්ධනය කිරීම.
  • නිෂ්පාදන සහ සේවා ව්‍යවසායකත්වය තුළින් නවෝත්පාදන හා නිර්මාණශීලිත්වයන් බලාත්මක කිරීම.
  • සමාජ සේවය
  • සම්පත් බෙදාගැනීම